Achtergrond naam Venselaar

De genealogie van de familie Venselaar, voor zover deze is achterhaald, gaat terug tot ongeveer 1700.

Waar komen de Venselaars voor in Nederland?


groen= 0 personen, rood= meer dan 12 personen

Hieronder krijgt u informatie over de naam "Venselaar"

Als eerste een verklaring van Jan Venselaar, nov. 2012, waarvoor veel dank.

De naam: 'Venselaar' stamt heel prozaisch uit de regio ten oosten van Amersfooort waar heel veel 'Laar'-namen voorkomen.

Een 'laar' is een ontginbare plaats in een woest gebied, en dat was het daar in de 11de en de 12e eeuw. Die plaatsen waren wat droger en konden na de 'horsten', die hoger lagen en nog eerder werden ontgonnen,bewoonbaar en voor landbouw geschiktgemaakt worden. Bij Achterveld liggen ook de boerderijen 'klein en groot Vinselaar', een 'laar' bij een ven, veen of moeras dus.

De eerste bekende Willem Venselaar was ook een tuinier en warmoezenier en die zaten daar dus.

Bijkomend, hij was katholiek in een tamelijk streng Calvinistische streek, en Achterveld was een katholieke enclave in dat gebied.

In Stoutenburg tussen Achterveld en Amersfoort is zelfs nog een katholiek klooster geweest.

Onze 'roots' liggen daar dus. We zijn afstammelingen van praktische en ondernemende mensen die een gebied ontgonnen om daar een bestaan op te bouwen.

Misschien dat erdaarom zoveel technici/ingenieurs her en der in onze familie zitten?

Geruime tijd geleden heb ik de Zeeuwse Neerlandicus Lo van Driel gevraagd om iets te vertellen over de naam Venselaar.

Zijn antwoord heb ik hieronder letterlijk afgedrukt.

"Venselaar is zeker geen beroepsnaam, wat zou iemand moeten zijn die "Venst".

In Vlaanderen is een familienaam die er verdacht veel op lijkt: Wenselaar, Wenselaars, Wenzeler etc. Een vorm met een V is er slechts spaarzaam, bijv. Vencel bij Wenzel. De V-variant is natuurlijk het probleem hier.

Toch wijst alles in deze richting. De etymologie is Wenceslaw. Die naam komt al in de Duitse landen voor sinds de 14e eeuw.

Maar pas op: de Germaanse voornaam is Wernher, Werner, Wenzel. In de Nederlands sprekende landen werd dat doorgaans ook Wensel.

De (aar)+s achter de naam zou gezien moeten worden als een gewone naamval-s "zoon van".

Zoals in het Duits zou zijn Wenzeler = zoon van Wenzel.

De afstamming is een ander verhaal. Doorgaans werden kinderen gewoon naar heiligen, beroemde personen, historische figuren, pausen etc. genoemd."

Aldus Lo van Driel, die ik hierbij namens alle Venselaars heel hartelijk bedank.

Van de hieronder vermelde eerder gevonden associaties blijft dus de Roomse koning Wenceslaus over.

Vezelay: stadje in Frankrijk. Hier is niets over de familie te vinden

Wenceslaus: Roomse koning uit Praag 1378-1419

Veyselaar: in een gedicht wordt vermeld Lourens Thysen Veyselaar

geb. 25 maart 1673, naar Indie uitgevaren den 4 mei 1693

De naam wordt soms geschreven als Venzelaar, zelfs als Fenselaar.

Maar het gaat om &eacut;n familie, die van huis uit gereformeerd is.

De Venselaars zijn in vele landen te vinden.

Behalve in Europa wonen er familieleden in o.a. AustralieĀ« en Canada.


De in Australie wonende Guus (Frank) Venselaar schreef ons dat er (volgens zijn moeder) een familiewapen bestaat.

Hierop zou een vijver met bosjes en een zilverreiger staan. Die omschrjjving lijkt op het wapen van de familie Craan.

(In de familie zit ook een telg van Craan: Marretje Craan)

Volgens de moeder van Guus (Theodora Huis in 't Veld)

zijn de Venselaars van oorsprong kooplui uit Leiden.

Ook vertelde Guus het volgende verhaal:

Toen zijn vader (Karel Anthonius geb. 1909 in Makassar)

met pensioen ging. bracht hij een bezoek aan het Vaticaan.

Hij sprak daar met een non over de familienaam. Ze wees

in een groot boek op de naam van een Spaanse koning

en heilige uit de 8e eeuw: Koning Vencesloar.

Wie weet; misschien stammen de Venselaars van hem af.


Het is ook mogelijk dat een Spaanse soldaat - met die naam - in de tachtig-jarige oorlog

hier met een meisje trouwde, waarna de naam verbasterde tot Venselaar.

Hoe het ook zij. Het blijft erg leuk om de genealogie van onze familie verder uit te zoeken.