Fam. Spijkerman - Van Beijnen

Jacobus Tjitskes Spijkerman geb.10-11-1859 te Sint Nicolaasga

van beroep leraar en directeur van de Rijksnormaalschool te Breda

trad op 14 april 1885 in het huwelijk met Maria Christina Antonia van Beijnen, geb. 10-01-1863 te Rotterdam


rechts de huwelijksakte

klik hier voor info van Wikipedia over Jaques Spijkerma

(placeholder)

Op deze foto staat Maria van Beijnen als meisje van ong.18 jaar, rond 1881,

Jacobus was zoon van:Tjitske Jacobus Spijkerman, geb. 1824, van beroep kuiper te Workum en Sint Nicolaasga, overleden in 1901

en van: Vroukjen Johannes Rijpkema, geb. 1824, overleden in 1905

Tjitske en Vroukjen trouwden in 1849.

Jacobus was kleinzoon van:Jacobus Hendrikus Spijkerman, geb.1778

van beroep boer, later werkman, overleden in 1846 in Sloten

en van Hiltje (Hedwigis) Kornelis Melchers, geb. 1791, overleden 1868

Jacobus en Hiltje trouwden in 1817

Jacobus was achterkleinzoon van

Hendrik Jacobus Spijkerman, werkman in Oude Haske. Hij trouwde met Hinke Alberts.


Maria van Beijnen was dochter van Martinus Leonardus van Beijnen, geb. 1825,

onderwijzer te Rotterdam en Christina Antoinetta Willems. Meer info helemaal onderaan.

Twee foto's uit 1900, de baby is Tine Spijkerman.


Onder, nog een foto uit 1900

Het hele gezin met de 10 kinderen op een foto uit 1903

Jacobus Spijkerman en Maria van Beijnen

kregen 10 kinderen

Kinderen van Sjaak en Maria:

1.Martinus Leonardus, geb. 28 dec.1885 (Tini) te Oefffelt. Hij trouwde met Aleida (Lilly) Schotsman, geboren 24 nov. 1891 in Nieuwer Amstel. Zij was een dochter van Dirk Schotsman en Willemtje Zwakenburg.

Tini Spijkerman trouwde met haar op 18-01-1916 in Penang. Hij was hoofdimporteur van Mercedes Benz op Sumatra en had zijn eigen autobedrijf. In de oorlog werd hij geinterneerd in een jappenkamp, Si Rengo Rengo op Sumatra. Op de dag van de Japanse capitulatie, dus van de bevrijding, werd hij gefusilleerd, 59 jaar oud.

Eerst werd hij in Medan begraven, maar na de souvereiniteitsoverdracht werd hij herbegraven op Leuwigajah te Cimahi, een van de 7 erevelden op Java.

Lilly overleed op zaterdag 13-12-1989 in Stuttgart, 89 jaar oud.


2.Johannes Hendrikus, geb. 21 juli 1889 (Jo) te Oeffelt

Hij trouwde op maandag 6 januari 1919 te Den Bosch met Petronella Maria Antonia Onland, geb. 18 dec.1889. Haar ouders waren Johannes Gerardus Onland en Adriana Sophia van Bergen.

Jo en Nel vertrekken rond 1900 naar Eindhoven.


3.Franciscus Jacobus, geb. 12 dec. 1891 (Frans) te Waalwijk. Hij trouwde op donderdag 6 mei 1920 te Vrijhoeve Capelle met Anna Sophia Wilhelmina Oerlemans, geb. te Vrijhoeve Capelle

Haar ouders waren: Hendrikus Oerlemans en Jacoba Timmermans.


4.Jacobus Franciscus, geb. 12 dec.1892 (Jaques) te Waalwijk

Hij trouwde op dinsdag 30 juli 1918 te Besoyen met Petronella Johanna Henrica van der Heijden, geboren te Besoyen. Haar ouders waren:Johannes Petrus van der Heijden en Hendrika Geertruida Josephina Janssen.


5.Leonardus Antonius, geb. 26 mei 1894 (Leo) te Waalwijk, niet getrouwd.


6.Antonius Christianus, geb.10 okt.1895 (Toon) te Waalwijk. Hij trouwt met Antje van der Veen, geb. 20 januari 1898.

Tine, Riet en Harry

Tante Annie met Tine

(placeholder)

7.Maria Veronica Christina, geb. 2 juni 1897(Riet) te Waalwijk. Zij trouwt met Cornelis Hubertus (Kees) Zeevenhooven, geb. 15 juli 1892.


8.Henricus Jacobus, geb. 13 okt.1898 (Harry) teWaalwijk.

Hij trouwt met Chris Kistenmaker, geb. 19 feb.1900.


9.Christina Anna Maria, geb, 17 aug. 1900 (Tine) te Waalwijk.

Zij trouwt met Jo Tempelman, geb. 30 maart 1889 te Deventer.


10.Andreas Jacobus, geb. 17 mei 1903 (Andre) te Waalwijk.

Hij trouwt met Winnifred Ethel (Winsome) Noble, geb. 6 januari 1903 in Engeland.

Na het overlijden van Winsome huwde Andre met Loek van der Heijden, geb. 11 feb. 1915.

links: Tine, Kees

Zeevenhooven en

Riet.

voor Hans van

Beijnen (nicht),

Harry en een

onbekend meisje.

Het huis in Ulvenhout

Sjaak en Maria samen in een bootje in oktober 1933

Op 14 april 1935 vierden zij in Breda hun 50-jarig huwelijksfeest.

linker foto van links naar rechts:

Paul Spijkerman, Erik Tempelman, Milly Spijkerman,

Miek Tempelman, Ronnie en Anneke Spijkerman

Paul, Milly en Ronnie zijn kinderen van Jo en Nel Spijkerman uit Eindhoven

Erik en Miek Tempelman zijn kinderen van Jo en Tine Tempelman uit Breda

Anneke Spijkerman is een dochter van Frans en An Spijkerman uit Zeist

In het blad DE KLOPKEI (Waalwijk) 36e jaargang, 3e kwartaal 2012, getiteld: Van Monumentale allure (redactie De Klopkei Waalwijk) staat een mooi artikel over de school waar Jaques Spijkerman heeft lesgegeven en over het schoolhuis, de toen nieuwe onderwijzerswoning. Het huidige pand Stationsstraat 16-20 werd in 1889 gebouwd als onder meer een tekenschool. De tweede directeur van die tekenschool was Theo van Delft. Hij schilderde de prachtige portretten van Jaques en Maria. (zie boven).

Volgende generatie: de kleinkinderen van Sjaak en Maria Spijkerman

Naar aanleiding van dit 50 jarig verscheen in het blad De Echo van het Zuiden een lovend artikel over Jaques Soijkerman

(placeholder)

Martinus Leonardus, geb. 28 dec.1885 (Tini) te Oefffelt. Hij trouwde met Aleida (Lilly) Schotsman.

Zij kregen drie kinderen:

1. Mieke Spijkerman, geb. 18-12-1916 in Medan, op Sumatra. Zij trouwde met Hans Ludwig Brinkman, geb. 07-07-1901. Drie kinderen Brinkman:

Edgar, geb, 25-07-1938, geh. met Rotraud Pfeifer, geb. 17-07-1939,

Eleonora Brinkman, geb. 26-08-1947,

Hannes Brinkman, geb. 07-07-1951

2. Dick Spijkerman, geb. 08-03-1919. Hij trouwde met Meep Ahaus, geb. 11-05-1922.

Twee kinderen:

Dime Spijkerman geb. 09-08-1950. Hij trouwde met Geeske van Dinter, geb. 04-11-1955,

Maud Spijkerman, geb. 11-06-1953. Zij trouwde met Ruud Vlies, geb. 23-0-1949.

3. Lily Spijkerman, geb. 11-09-1923. Zij huwde Jochen Riedel, geb. 12-06-191Johannes Hendrikus, geb. 21 juli 1889 (Jo) te Oeffelt

Hij trouwde op maandag 6 januari 1919 te Den Bosch met Petronella Maria Antonia Onland, geb. 18 dec.1889. Vijf kinderen:


1. Hans Spijkerman, geb. 18-07-1920. Gehuwd met Igna Steinkuhler, geb, 16-02-1926.

Zij hebben 5 kinderen: Hans, Marie Rose, Stein, Maurits, Igna.


2. Margriet, geb. 08-09-1921, getrouwd met Henk Hoppener, geb. 25-03-1900.


3. Milly, geb. 03-02-1923, getrouwd met Reginald Thompson, geb. 1904.

Zij hebben drie kinderen Thompson: David, Francesca en Reginald.


4. Ronnie, geb.1925, gehuwd met Brian Pierard, geb. 1921. Een zoon: Matthew.


5. Paul, geb. ?, geh.geweest met Gabrielle van Meerwijk.

Vijf kinderen: Pieter Jan, Danielle, Renie, Petra en Pepijn Paul.Franciscus Jacobus, geb. 12 dec. 1891 (Frans) te Waalwijk. Hij trouwde op donderdag 6 mei 1920 te Vrijhoeve Capelle met Anna Sophia Wilhelmina Oerlemans, geb. te Vrijhoeve Capelle.

Twee kinderen:


1. Henk Spijkerman, geb. 11.11.1921, geh. met Joan Vis, geb. 28-06-1925.

Zij hebben drie kinderen: Wietske, geb. 13-04-1951, Martien, geb. 02-06-1953 en Hilje, geb/ 02-06-1955.


2. Anneke, geb. 25-08-1935, gehuwd met Leendert Mensch, geb. 09-02-1929.

Zij hebben een dochter Mensch: Clara.

Jacobus Franciscus, geb. 12 dec.1892 (Jaques) te Waalwijk

Hij trouwde op dinsdag 30 juli 1918 te Besoyen met Petronella Johanna Henrica van der Heijden, geboren te Besoyen. Vijf kinderen:


1. Riet, geb. 17-05-1919. Zij trouwt met Gerard Nube.

Hun kinderen: Martin Nube, geb.11-07-1946, hij trouwt met Annette van der Wyde, geb. 08-10-1946 en Jan Karel Nube, hij trouwt met Arjnne van den Berg, geb. 15-04-1959.


2.Jan, geb. 24-07-1921, hij huwt Francine van Hoorn, geb. 04-012-?. Zij krijgen een dochter Gabrielle, geb. 26-07-1956. Zij huwt Jaap Kapelle.


3. Jaques, geb. 04-07-1922, hij huwt Paulette Chazal, geb. 03-12-1923. Hun kinderen zijn: Marie Anne, geb. 23-12-1950, Catherine geb.02-04-1954, Jaques, geb. 18-06-1956, Eric, geb. 31-08-1958.


4. Harry, geb.17-12-1923. Hij trouwt met Nel Dupont, geb. 23-08-1925. Hun kinderen zijn: Anneke, geb.02-10-1955, Jaques, geb. 22-09-1957, Kiki, geb. 11-04-1959 en Frans, geb. 22-09-1961.


5. Andre, geb.1925. Hij huwt Ton Janssen, geb.1924. Zij krijgen twee dochters: Saskia, geb. 26-12-1964 en Titita, geb. 1967.


Leonardus Antonius, geb. 26 mei 1894 (Leo) te Waalwijk, niet getrouwd.


Antonius Christianus, geb,10 okt.1895 (Toon) te Waalwijk. Hij trouwt met Antje van der Veen, geb. 20 januari 1898.


Een zoon: Obbe, 25-03-1922. Hij woont in Canada.


Maria Veronica Christina, geb. 2 juni 1897(Riet) te Waalwijk. Zij trouwt met Cornelis Hubertus (Kees) Zeevenhooven, geb. 15 juli 1892. Zes kinderen:


1. Tine, geb. 18-01-1922, gehuwd met Gijs Reyns, geb, 18-12-1923.

kinderen: Veronica, geb, 01-01-1949, gehuwd met Rykle van der Heide, Joost, geb. 06-08-1951, geh. met Monica Dennhofer, geb. 02-05-1955, Astrid, geb. 01-11-1952, Sandra, geb. 17-02-1962, overl. 05-08-1975.


2. Huib, geb. 30-01-1923, geh. met Ella Smulders, geb. 16-08-1929. Kinderen Zeevenhooven: Monica geb, 11-08-1950, Cgristopher, gen. 14-01-1952, Gabrielle, geb. 22-07-1953, Patricia, geb. 22-08-1954, Huibert, geb. 05-07-1956, Lodewijk, geb. 18-10-1957.


3. Jaap, geb.19-02-1925, gehuw met Corhilde Grondsma. Kinderen: Caroline, geb. 13-02-1957. Ze huwde Henk Tuin. Gerrit, geb. 21-04-1961, Arjen, 28-08-1961, Kees, geb. 16-05-1963.


4. Kees, geb.24-02-1927, gehuwd met Wil Blonk, geb. 27-07-1927. Vier kinderen: Kees, geb. 13-01-1954, geh. met Simone van Benthem, geb. 20-05-1956, Frankie, geb. 31-01-1955, geh. met Ruud Kuiters, geb. 12-04-1950, Nicoline, geb. 30-08-1957, Robert, geb. 20-08-1960.


5. Peter, geb. 28-07-1932, geh. met Marianne Tordoir, geb. 18-10-1942. Hun kinderen zijn: Willemijn, geb. 08-10=1966, Elsbeth, geb. 15-11-1967, Dirk, geb. 15-05-1970.


6. Frans, geb. 22-01-1934, geh. met Ineke Koster, geb. 27-08-1943. Drie kinderen: Coen geb. 07-06-1963, Petra, geb. 25-06-1964, Christian, geb. 16-02-1973.

Henricus Jacobus, geb. 13 okt.1898 (Harry) teWaalwijk. Hij trouwt met Chris Kistenmaker, geb. 19 feb.1900.

Drie kinderen:


1. Jon Spijkerman, geb. 09-11-1934, geh. met Mary Toward, geb. 08-09-1936. Zij hebben drie kinderen Spijkerman: Terry, geb. 30-06-1964, Bill, geb. 21-04-1965, Christina, geb. 24-01-1968.


2. Anca, geb. 19-04-1938, geh. met Hans Honsberg, geb. 01-07-1935. Vier kinderen Honsberg: Henriette Ten Berge, geb. 08-09-1963, Robbert Ten Berge, geb. 28-05-1966, Arno Ten Berge, geb. 05-03-1969, Maikel Ten Berge, geb. 30-12-1970.   (ik vraag me af of dit klopt, mail svp indien u dit leest, Dorothe)


3. Gladys, geb. 03-04-1946, geh. met Pieter Hulsegge, geb. 26-10-1938. Zij hebben twee kinderen Hulsegge: Gwendolyn, geb. 03-01-1971 en Melanie, geb. 25-12-1975


Christina Anna Maria, geb, 17 aug. 1900 (Tine) te Waalwijk. Zij trouwt met Jo Tempelman, geb. 30 maart 1889 te Deventer. Vijf kinderen:


1. Erik

2. Miek

3. Vera

4. Hans

5. Frank

Zie pagina Tempelman-Spijkerman


Andreas Jacobus, geb. 17 mei 1903 (Andre) te Waalwijk.

Hij trouwt met Winnifred Ethel (Winsome) Noble, geb. 6 januari 1903 in Engeland.

Na het overlijden van Winsome huwde Andre met Loek van der Heijden, geb. 11 feb. 1915.

7 Kinderen:


1. Dudley, geb. 03-05-1936, geh. met Margroet Bienemann. Drie kinderen: Winant, geb. 02-03-1965, Judith, geb. 24-03-1966, Joyce, geb. 18-12-1967.

2. Robert, geb. 07-12-1937, drie kinderen: Suzan, geb. 10-12-1965, Marcel, geb. 05-06-1967, Yvonne, geb. 08-10-1973

3. Patrick, geb. 04-06-1939, geh. met Hans van Beek, zij is geb. 07-03-1939. Twee kinderen: Sandra, geb. 08-12-1967 en Annemieke, geb. 14-07-1971.

4. Stephen, geb. 17-09-1940, geh. met Virginia Edwards. Vier kinderen: Simon, geb. 15-06-1967, Julian, geb. 30-12-1969, Rachel, geb.15-12-1971 en <elissa, geb. 17-11-1973.

5. Michael, geb. 20-08-1941, geh. met Mieke, geb. 16-07-1948. Drie kinderen: Patricia, geb. 30-08-1970, Cindy, geb. 13-01-1973, Jolijn, geb. 28-03-1976.

6. Rupert, geb. 13-10-1943, geh. met Marloes van Aerssen. Kinderen: Renske, geb. 05-10-1972, Bregje, geb. 02-03-1975.

7. Jennifer, geb. 14-01-1947, geh. met H.G. van Kessel, geb. 15-10-1943. Twee kinderen Van Kessel: Dennis, geb.02-04-1971 n Alia, geb.18-10-1972


Aanvulling genealogie:

Tjitske Jacobus Spijkerman 1824-1901 trouwde in 1849 met Vrouken (Froukje) Johannes Rijpkema 1824-1905.


Zij was een dochter van Johannes Tjitskes Rijpkema 1795-1869, boer, koopman en slager te Sint Nicolaasga. Hij was in 1816 getrouwd met Diewke Tjebbes (Tjebbema of De Ree).

Zij was kleindochter van Tjitske Meyes Rijpkema 1762-1826, boer te Sint Nicolaasga. Hij trouwde in 1785 Met Froukje Epkes 1762-1817.

Zij was achterkleindochter van Meye Tjitskes -1782, boer uit Groanrijp, die trouwde met Hylkje Cornelis.


De zoon van Tjitske Jacobus Spijkerman, geb. 1859, trouwde met Maria Christina Antonetta van Beijnen.


De informatie over de familie Van Beijnen begint bij Frederik van Beijnen, grootvader van Maria Christina. Hij was getrouwd met Theodora Kins/Kints/Kiens.


Frederik en Theodora kregen in ieder geval 2 zonen:

1.Martinus Leonardus, geb. zondag 07-05-1826. Hij trouwde op 19-05-1852 met Christina Antonette Willems. zij overleed op 02-01-1888 op 60-jarige leeftijd. De ouders van Christina Willems waren: Henrikus/Hendrik Willems, getrouwd met Maria Catharina Josephina Tonder/Fonder.

Martinus en Christina kregen 6 kinderen. Zie hieronder.

2. Frederikus, geb. zondag 11-01-1829


De kinderen van Martinus Leonardus van Beijnen en Christina Willems, werden in Rotterdam geboren:

1. Fredericus Hendrikus, geb. 1853, huwde op 18-05-1875 in Rotterdam Catharina Johanna Geertruida Mackay, zij kregen op 02-09-1876 een zoon: Martinus Leonardus Marie. Haar vader was Johannes Hendrikus Mackay, haar moeder was Johanna Maria Kelder. Frederikus was spoorwegarbeider en overleed op 66 jarige leeftijd op woensdag 08-10-1919 te Winterswijk.

2.Maria Christina Antonetta


3.Hendrikus Frederikus, geb. 1854. Partner Anna Maria Geersen. Hij overleed op zondag 25-11-1923 te Hilversum, op 69 jarige leeftijd. 


4.Johannes Martinus, geb. zaterdag 28-02-1857. Hij huwde, 27 j. oud op 05-07-1884. Moeder van de bruid was Quirina Maria Lindeboom.


5.Martinus Leonardus, geb. dinsdag 17-05-1859. Hij huwde op 02-07-1884 op 25 jarige leeftijd met Aleida Maria Burgman, toen 30 j. oud. Vader van de bruid was Albertus Burgman, moeder van de bruid Egberdiena Karsten.


6.Anna Maria Margaretha, geb. zaterdag 20-07-1872. Haar beroep was winkelierster. Zij huwde op 23-04-1908 Johannes Hoogmolen. Vader van de bruidegom was Hermanus Bernardus Hoogmolen, moeder van de bruidegom was Margaretha Elisabeth Wobbe.