Johannes Martinus (Jan) Venselaar, geb. 27 april 1850 in Grave, is zoon van Willem  Venselaar en Johanna Rousseau.

Jan was van 1 december 1867 tot 23 december 1869 zoeaaf voor de Paus van Rome

Pagina van de familie Venslaar Gouweleeuw

Het volgende  staat vermeld in AKTE 344, die wij ontvingen van het

Nederlandse Zouavenmuseum in Oudenbosch. De tekst luidt als volgt:


VENSELAAR JOHANNES MARTINUS


geboren 27 april 1950 te Grave en van daaruit in Pauselijke dienst getreden 1 December 1867,

ontslagen 1 December 1869, gehuwd, geen kinderen, thans wonend te Delft,

Nieuwe Langendijk 26/5, zonder beroep, vraagt ondersteuning, daar hij,

hoewel hij eertijds in goeden doen was, door verschillende omstandigheden tot armoede is vervallen.

Door den heer H. Romijn, wonend aldaar, evenals door Pastoor H. van Kessel,

werd hij ten zeerste aanbevolen. Aan hem is uitgekeerd 1926-1927 December f 10,- april f 10,-


WIE OF WAT WAS EEN ZOEAAF?

De naam, de ene keer gespeld als zouaaf, de andere keer als zoeaaf, komt via het Franse "zouave" van het Arabische "zouaoua".

Oorspronkelijk waren zoeaven lijfwachten van Berbervorsten. Langzamerhand kwamen steeds meer van deze soldaten in Franse dienst (1830) en zo ontstond het Franse korps zouaven, dat met Fransen werd aangevuld totdat het uiteindelijk alleen uit Fransen bestond.

Deze bleven de oorspronkelijke schilderachtige kleding dragen. Dit korps vocht o.a. in de Krim-oorlog.

Pauselijke zoeaven waren Belgische en Franse vrijwilligers in dienst van de paus in Rome. Zij werden ingezet in de strijd om de Kerkelijke staat in het kader van de Italiaanse eenheidsbeweging. In 1860 werd dit leger in Castelfidardo verslagen.

Later gingen ook Nederlanders in pauselijke dienst. In totaal vochten zo'n 3000 Nederlandse katholieke jongens van onomstreden families aan de zijde van de paus. In die latere jaren streden zij met wat meer succes vanaf de slag bij Mentana in 1867 tot aan de val van Rome in 1870. Dat was ook weer het begin van de Frans-Duitse oorlog, waarin nog tal van zoeaven aan Franse zijde vochten.

De meeste Nederlandse zoeaven kwamen uit Maastricht en Oudenbosch. Aan de Markt in Oudenbosch is het Nederlandse Zouavenmuseum gevestigd.

In dit museum kwamen wij te weten dat Johannes Martinus (Jan) Venselaar, (geboren 27-04-1850), stamnummer 5828, van 01-12-1867 tot 23-12-1869 zouaaf is geweest.

Aan hem werd uitgekeerd het bedrag van f 10,-.

Wil je meer weten over zouaven klik dan op de plaatje hierboven van het museum in Oudenbosch, of op het plaatje rechts met de afbeelding van twee nederlandse zouaven.

Johannes Martinus werd hoefsmid en vertrok op 24 april 1873 naar Schipluiden, waar hij in december van dat jaar trouwde met Elisabeth Johanna Gouweleeuw, geb. 12 februari 1848, overl 1928. foto links.

Zij hebben het kennelijk niet altijd gemakkelijk gehad, want in 1926, toen hij 76 jaar was, vroeg Jan financië

Anna Hendrika Dolphina Genevace en Johannes Hendrikus Philippus Venselaar

Elisabeth Johanna Gouweleeuw

Johannes en Elisabeth kregen 12 kinderen, waarvan er veel op jonge leeftijd stierven.

kinderen Gouweleeuw Venselaarkinderen Gouweleeuw Venselaar

In de digitale stamboom Delft zijn de volgende namen (Venselaar) gevonden:

1. Wilhelmus Johannes, geb. 07-11-1874. Hij trouwde op woensdag 13-02-1901 oin Rotterdam met Maria Adriana Brugman, 22 jaar oud, uit Delfshaven. Haar vader was Jan Hendrik Joseph Brugman, haar moeder heette Helena Zomer.

2. Hendrik Marinus, geb. 12-03-1876, overl. 16-07-1876

3. Johannes Hendrikus Philippus, geb. 21-04-1877

Hij trouwde op 02-06-1897 met Anna Hendrika Dolphina Genevace

Hun dochter Elisabeth Venselaar trouwde met Franciscus Cornelis Verbeek

Zij kregen drie dochters: Annie, Hennie en Riet Verbeek en twee zonen: Flip en Frans Verbeek

4. Karel Hendrik Willem, geb. 29-11-1878, overl.27-01-1879

5. Jan Karel Hendrik Marie, geb. 20-09-1879, overl.03-04-1880

6. Johanna Maria Elisabeth, geb. 07-01-1881. Zij trouwde op 21-08-1903 in Groesbeek met Wilhelmus Gerardus Johannes Kleijn, geb. 24-07-1869. foto rechts

7. Johannes Gerardus Cornelis, geb. 13-08-1882, overl. 15-12-1884

8. Carel Antoon, geb. 07-06-1884, overl.14-12-1902 (te Oegstgeest)

9. Elisabeth Albertina, geb. 04-09-1886, overl. 18-01-1887

10.Elisabeth Albertina, geb. 30-08-1887, overl. 03-11-1887

11.Maria Elisabeth Hendrika, geb. 08-11-1888 in Delft.

Zij trouwde (1) op 22-08-1906 met Henry Carel Lodewijk Marie Mac Lean, geb,1885 te Vrijenban. Zij trouwde (2) op 21-05-1920 te Delft met Antonius Johannes Abels, geb. 18-12-1893 te Vlijmen.

12.Johannes Albert, geb. 15-10-1891, overl. 10-03-1892


kinderen Gouweleeuw Venselaar

Johanna Maria Kleijn-Venselaar

hun zoon Anthonius Johannes Abels.

Maria Elisabeth en 2e huwelijk Hendrik Abels

Anna en Johannes kregen 8 kinderen, die in Delft werden geboren:

1.Johannes Hendricus Wilhelmus (Jan) Venselaar, geb. 03-04-1898,

2.Dorothea Elisabeth Louisa Johanna, (Door) geb.16-03-1899, overl. 20-02-1975,

3.Hendrikus Karel Johannes, geb. 09-02-1901, overl. 3 jaar oud, 06-07-1904 te Delft

4.Elisabeth Wilhelmina Maria (Bets), geb.20-01-1902

5.Hendrikus Albertus Casper (Harry) geb. 30-10-1904, overl. 09-01-1950,

6.Anna Wilhelmina,

7.Wilhelmus Hendrikus Karel (Willem), geb.14-02-1909 (RK), overl.09-12-1998 De Goorn

8.Hendrika Louisa (Riek), geb.14-06-1911 te Delft, overl. 16-06-2007, in Egmond aan Zee.

Kleinkinderen van Anna en Johannes:

1A Johannes Hendricus Wilhelmus (Jan) Venselaar, geb. 03-04-1898, op 30-07-1926 getrouwd met Margaretha Helena Gijsberta Voskuil, geb. 06-07-1899 te Delft. Zij kregen 2 kinderen.

Hij was later getrouwd met Margo Frumeau (? niet zeker)

2A --Dorothea Elisabeth Louisa Johanna, (Door) geb.16-03-1899, overl. 20-02-1975, getrouwd met Petrus Wilhelmus van Es, geb.18-12-1895 te Delft

Zij kregen in Delft 6 kinderen:

1.Anna Catharina, geb. 16-06-1921

2.Anna Hendrika, geb.14-02-1925

3.Petrus, geb.21-12-1927

4.Dorothea Theresia, geb.24-08-1929, overl. 1990 in Amstelveen, 69 j. van beroep verpleegster.

5.Hendrikus Philippus, geb. 23-07-1931

6.Josef Adrianus Maria, geb. 30-05-1934

rechts twee foto's in Scheveningen 1930 van de familie Dorothea

          Theresa van Es Venselaar, haar tante Riek en Ome Koos

3A --Hendrikus Karel Johannes, geb. 09-02-1901, overl. 3 jaar oud, 06-07-1904 te Delft

4A --Elisabeth Wilhelmina Maria (Bets), geb.20-01-1902,

op 09-09-1927 te Delft getrouwd met Franciscus Cornelis Verbeek (Frans), 5 kinderen Verbeek: Annie, Riet, Hennie, Frans en Flip

5A --Hendrikus Albertus Casper (Harry) geb. 30-10-1904, overl. 09-01-1950,

Getrouwd met Gerarda Hendrika Maria (Grada) Frumeau, geb. 01-01-1902 te Delft, tien kinderen Venselaar

6A --Anna Wilhelmina,

op 13-6-1928 te Delft getrouwd met Johannes Hendricus Petrus (Jan) van Velzen. Een broer van Jan van Velzen was Piet van Velzen. Hij was getrouwd met de oma van Sofia Tersmet. 7 kinderen Van Velzen.

7A -- Wilhelmus Hendrikus Karel (Willem), geb.14-02-1909 (RK), overl.09-12-1998 De Goorn, getrouwd met Josina Elisabeth van der Valk, geb.03-03-1916 te Delft, overl. 10-05-1998 De Goorn. Dit echtpaar heeft een pleegkind: Sara Samuel Dresden (Maria Venselaar) geb. 22-01-1943 te Amsterdam.

Haar pleegouders lieten haar op 6 juni 1943 te Delft RK dopen en gaven haar de volgende namen: Maria Jozina Wilhelmina Antonia Francisca Helena Venselaar, doopbewijs HH Nicolaus en Gezellen. Over Maria/Sara kunt u meer informatie lezen op de kwartierstaat Sara Dresden. Haar pleegvader Willem was een bekend conferencier. Hij werkte samen met o.a. Jules de Corte (aan de piano).

8A -- Hendrika Louisa (Riek), geb.14-06-1911 te Delft, overl. 16-06-2007, in Egmond aan Zee.

Op 22-09-1938 te Delft getrouwd met Jacobus Johannes Nicolaas (Koos) de Vries,

geb. 18-09-1911 te 's-Gravenhage. Overl. 01-11-1996 Egmond aan Zee.

9 kinderen De Vries, waarvan Ineke, Theo en Marcel zijn overleden.

Rechts de trouwfoto Pa en Moe De Vries, d.d. 22-09-1938.

Hieronder een recentere foto.